Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Säkerhetsluckor framtagna i samarbete med ABAT - För både skyddat och oskyddat läge

Under tre års tid har vi samarbetat med välkända ABAT i Örebro kring våra säkerhetsluckor samt ventilationer med pollenfilter. Nu fördjupar vi samarbetet ytterligare genom att kunna erbjuda säkerhetsluckor i inbrottsklass RC3 för reservoarer i både skyddat och oskyddat läge. Vi har för varje år vidareutvecklat vår populära säkerhetslucka och vår ambition är att den ska bli en svensk standard för säkerhetsluckor till dricksvattenreservoarer. Bilderna ovan visar hur luckan ser ut i tre olika lägen: Stängd - Öppen - Öppen med uppfälld uppsamlingsbalja. Läs mer HÄR

Vi erbjuder helhetslösningar för våra kunder med hjälp av spetskompetens

H2O Teknik är invald medlem i YtskyddsGruppen och arbetar över kunskapsgränserna för att åstadkomma bästa möjliga lösning för alla våra kunder. Vårt eget specialistområde när det gäller tjänster är inspektioner och rengöringar, både under drift med robotar och i tömda reservoarer, samt statusbedömningar (bland annat med hjälp av drönare) för att avgöra betongens kvalitet. Vi kan hjälpa er med frågor kring läckande reservoarer, skalskydd och mycket mer. Vi besvarar alla förfrågningar och kan vi inte lösa det själva tar vi hjälp av specialister i vårt stora kontaktnät. 

Succé för vår lilla rengöringsrobot

Som Nordens enda företag har vi förutom vår kraftiga rengöringsrobot även en mindre och smidigare modell av rengöringsrobot. Vi har nu använt denna under två års tid och kan konstatera att vi kommer åt ytor och kommer ner i reservoarer där den traditionellt större rengöringsroboten inte har samma förutsättningar. 

Inspektion & besiktning

Vi inspekterar vattenreservoarer med en frisimmande undervattensfarkost (ROV) under drift utan att reservoaren behöver tömmas.

Rengöring - Utan driftstopp

Våra rengöringsrobotar suger upp sedimentet under drift utan att vattenkvalitén påverkas. Vi utför även manuell rengöring.

Serviceavtal = Trygghet

Låt vårt H2O-team öka tryggheten genom att skapa en helhetskoll på era reservoarer och långsiktigt planera framtida underhåll.

Vi följer Svenskt Vatten

Vi utför inspektion och rengöring av dricksvattenreservoarer enligt

Svenskt Vattens skrift "Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011".