När rent vatten är viktigt


H2O Teknik jobbar uteslutande med dricksvattenreservoarer och skapar förutsättningar för att kunna leverera rent vatten. 

Helhetslösningar


Vi erbjuder helhetslösningar och är en pålitlig och kompetent samarbetspartner när det gäller allt underhåll av dricksvattenreservoarer. 

Stort nätverk av kompetens


Vi har ett nära samarbete med många välkända aktörer i VA-branschen, bland annat ABAT AB i Örebro som tillverkar våra produkter.