Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Läs mer om våra tjänster under respektive länk ovan

Inspektion

Vi inspekterar reservoaren när den är i drift med frisimmande undervattensfarkoster (ROV). Inspektionen sparas på en hårddisk, ni får en DVD med högupplöst film samt bilder och ett protokoll där ni kan se vår bedömning av reservoarens kondition. 

Robotrengöring

Vi rengör med hjälp av en bandgående robot som suger upp sediment som transporteras bort till närmaste avlopp. Reservoaren är i drift under rengöringen och vattenkvalitén påverkas inte. VR-600 är utrustad med elektriskt styrd, roterande borste och en kraftig sugpump. Videokamera med belysning gör att vi kan dokumentera rengöringen och framföra roboten på ett säkert sätt. 

Manuell rengöring

Manuell rengöring i tömd reservoar utförs med hetvattentvätt av personal utbildad inom dricksvattenhygien. Reservoaren renspolas för att slutligen desinficeras när allt är klart.