Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Kontroll och inspektion av dricksvattenreservoar

Vi utför kontroll och inspektion (besiktning) av dricksvattenreservoarer enligt Svenskt Vattens skrift Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011.

H2O Teknik kontrollerar dricksvattenreservoaren när den fortfarande är i drift med hjälp av en avancerad och modern frisimmande undervattensfarkost (ROV). Farkosten är liten och smidig och tar sig in i små utrymmen bland rör och andra hinder som ibland kan vara svåra att nå med en större modell av ROV. 

Räckvidden är hela 100 meter och den har ett maxdjup på 80 meter. Vi använder högupplöst kamera med mycket bra kvalité på bilder och film samt ett avancerat styrsystem. Vi har dessutom ytterligare en ROV som är ännu mindre och perfekt när det är riktigt trångt. 

Skillnaden på kontroll och inspektion (besiktning)

Det är skillnad på kontroll och inspektion av en dricksvattenreservoar. En kontroll innebär att vi i första hand dokumenterar vilket rengöringsbehov en reservoar har. En inspektion (som också kallas för besiktning i branschen) är en mer utförlig kontroll av reservoaren som även uppfyller kriterierna enligt Svenskt vattens skrift "Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011". 

Som kund väljer ni själva om vårt H2O-team ska genomföra en enklare kontrolll eller en mer utförlig inspektion. Är ni osäker kommer våra kundansvariga Anders eller Åsa gärna ut och gör ett kundbesök där vi tillsammans går igenom samtliga aktuella reservoarer och tidigare dokumentation för att utröna vilket underhållsbehov som finns. Mötet utmynnar i en offert som även kan fungera som budgetunderlag kring de aktuella reservoarerna. 

Boka ett kundbesök här

Kontroll - Reservoaren i drift

När vi genomför en kontroll av en reservoar är det primära att dokumentera vilket rengöringsbehov som finns. Vi kontrollerar också närområdet okulärt kring reservoaren såsom manlucka, luftning, genomföringar med mera. Allt som kan ha en direkt påverkan på kvalitén på vattnet noteras i protokollet. Vi kan även vid önskemål kontrollera anmärkningar som framkommit vid en tidigare inspektion för att se om något förvärrats. 

Dokumentation kontroll

Arbetet dokumenteras på CD-skiva/USB-minne (bilder och film) samt i ett skriftligt protokoll. Protokollet är utformat för att utgöra underlag för planering och budgetering av reservoarens framtida underhåll. Även rekommenderade åtgärder framgår.

Inspektion (besiktning) - Reservoaren i drift

En inspektion innebär att våra besiktningsmän utgår från detaljerade checklistor och kontrollerar miljön runt själva reservoaren såväl som det invändiga skicket. Utvändigt sker en visuell inspektion och invändigt använder vi vår frisimmande undervattensfarkost.

Exempel på yttre kontrollpunkter vid inspektion är

 • Ventilation: Luftningens utseende, skydd för djur, filtrets skick
 • Manluckan: Täthet, genomföringar, låsning, området runt manluckan
 • Ventilkammaren: Skick på rör och ventiler, korrosion
 • Närmiljön: Dagvattenavrinning, växtlighet och rotintrång
 • Arbetsmiljön: Elinstallationer, belysning, fallskydd, säkerhetsutrustning
 • Övrigt: Tak, fasader, åskledare, biutrymmen

Exempel på inre kontrollpunkter vid inspektion är:

 • Tak: Inläckage på grund av sprickbildning, rotintrång, installationer
 • Väggar: Sprickbildning, rotintrång, slampåväxt mm.
 • Ytbeläggning: Typ av beklädnad, skick, krackelering
 • Rörgalleri: Rör och ventiler, dagvattensrör, korrosionsangrepp, stege
 • Botten: Sedimentlager, rengöringsbehov, föremål, pumpgrop
 • Vattenyta: Förekomst av ytfilm, rengöringsbehov, biologisk påverkan
 • Luftning: Placering av ventilationsanordning, skyddsnät för djur
 • Genomföringar: Nivågivare, elinstallationer, otäta genomföringar

Dokumentation inspektion

Arbetet dokumenteras på CD-skiva/USB-minne (bilder och film) samt i ett skriftligt protokoll. Inspektionen utförs och dokumenteras enligt Svenskt Vattens skrift ”Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011”. Protokollet är utformat för att utgöra underlag för planering och budgetering av reservoarens framtida underhåll. Dokumentationen uppfyller också branschkraven för att kunna användas i egenkontrollprogrammet. Även rekommenderade åtgärder framgår.