Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Om företaget

H2O Teknik startades 2013 av Patrik Holmgren och Stefan Schützer. De hade då under många år arbetat som konsulter och inhyrda servicetekniker till liknande företag inom branschen vilket lett till att de idag besitter en unik kompetens när det gäller service och underhåll av dricksvattenreservoarer, både i Sverige och i övriga Europa. Idag har företaget åtta medarbetare varav fem är ansvariga utförare av service och underhåll på fältet. Vår marknadsansvarige Anders Bergmark har över 20 års praktisk erfarenhet vad gäller arbeten i vattenmiljö och har även jobbat som säljare och assistent till servicetekniker inom dricksvattenbranschen tidigare. Han har också utbildning inom dricksvattenteknik för miljö- och livsmedelsinspektörer.

Vår vision

H2O Teknik vill vara en förnyare inom service och underhåll av dricksvattenreservoarer. Vår vision är att vara en komplett samarbetspartner till kommuner och företag under mottot "När rent vatten är viktigt". Vi erbjuder smarta helhetslösningar som bygger på tillförlitlig teknik och vi har stort kunnande när det gäller att säkerställa driften av landets dricksvattenreservoarer. 

Utbildning inom hygien och dricksvattenteknik

Vår personal har erforderlig utbildning inom hygien och dricksvattenteknik för att kunna utföra alla typer av arbeten vad gäller service och underhåll av dricksvattenreservoarer. Vi besitter även utbildning för att beträda såväl slutna utrymmen som att klättra i höga master och vattentorn.

Personalen - Den viktigaste tillgången

Personalen är vår absolut viktigaste tillgång. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till H2O Tekniks fortsatta framgångar. Det är det personliga engagemanget och teknikkunnandet som är det viktiga vid rekrytering. Regelbundna avstämningar och medarbetarsamtal med engagerade och lyhörda ledare ser vi som en självklarhet där varje individ skall känna sitt värde, sin betydelse samt känna tillfredsställelse med sina uppgifter och uppdrag. När du träffar oss kommer du märka att vi är stolta över det vi gör och trivs på jobbet. Välkommen till ett glatt gäng med stor kompetens!

Låg personalomsättning - Vår framgång och din trygghet

Medarbetare som känner sig betydelsefulla och vet sitt värde trivs på jobbet. I vissa branscher kan en hög personalomsättning vara önskvärd men när det gäller service och underhåll av dricksvattenreservoarer skapar detta ingen kontinuitet och kompetensuppbyggnad. Vår framgång bygger på nöjda medarbetare som skapar en personlig kontakt med beställaren över tid. Detta ger dig som kund en ovärderlig trygghet. 

Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner för våra uppdragsgivare och en stabil arbetsgivare för våra anställda. 

Välkommen till ditt H2O-team!