Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Välkommen till ditt H2O-team

H2O Teknik startades 2013 av Patrik Holmgren och Stefan Schützer. De hade då under många år arbetat som konsulter och inhyrda servicetekniker till liknande företag inom branschen vilket lett till att de idag besitter en unik kompetens när det gäller service och underhåll av dricksvattenreservoarer, både i Sverige och i övriga Europa. Idag har företaget sex medarbetare varav fyra är ansvariga utförare av service och underhåll på fältet. Vår marknadsansvarige Anders Bergmark har över 20 års praktisk erfarenhet vad gäller arbeten i vattenmiljö och har även jobbat som säljare och assistent till servicetekniker inom dricksvattenbranschen tidigare. Han har också utbildning inom dricksvattenteknik för miljö- och livsmedelsinspektörer.

Gå in på länken "Om oss" och klicka på respektive länk för att ta del av innehållet.