Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Samarbetspartners

WEDA

Vi har ett nära samarbete med det svenska innovationsföretaget Weda.

H2O Teknik har, som enda underleverantör, fått förtroendet att sköta all inspektion och rengöring av dricksvattenreservoarer för Wedas kunder.

ABAT 

1968 levererades de första ABAT-luckorna som då tillverkades i tre storlekar. De användes främst vid pumpstationer. Idag, nästan 50 år senare, finns ABAT:s aluminiumluckor i tusental vid vatten- och avloppsverk, el- och värmeverk, sjukhus, broar, tunnelbanor, flygplatser mm.

2016 började ett nära och produktivt samarbete med välkända ABAT från Örebro. Tillsammans har vi skissat på och tagit fram en helt unik säkerhetslucka för dricksvattenreservoarer som uppfyller hårt ställda krav kring säkerhet och hygien. Säkerhetsluckan presenterades första gången på VA-mässan i Jönköping år 2016 och blev direkt en succé. 

Under 2018 har samarbetet fördjupats och vi har nu tillsammans tagit fram en genomtänkt och prisvärd ventilationsanordning helt i rostfritt för dricksvattenreservoarer.