Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Inspektion av råvattenintag och ledningar

Vi utför inspektioner av råvattenintag samt tillhörande ledningar för att säkerställa funktion och förebygga eventuella driftstopp.

Inspektionerna utförs av erfarna och certifierade dykare som har lång erfarenhet av dykning i vatten med begränsad sikt.

Efter utförd inspektion erhålls dokumentation med text, bilder och vid önskemål även film.