Produkter

Säkerhetsluckor för dricksvattenreservoarer


H2O Teknik har i samarbete med ABAT AB i Örebro tagit fram två olika modeller av säkerhetsluckor anpassade för dricksvattenreservoarer och andra utrymmen som kräver hög säkerhet. Luckorna är olika utformade beroende på var de ska placeras (skyddat/oskyddat läge) och är testade för säkerhetsklass 3 (RC3 eller RC4) samt innehåller komponenter som är livsmedelsgodkända.

Våra båda modeller av säkerhetsluckor säljs i hela Norden i samarbete med företaget Uniwater, som är en koncern av olika specialistföretag. Besök vårt galleri för fler bilder på olika modeller av säkerhetsluckor. 

Ventilationsanordning för dricksvattenreservoarer


H2O Teknik har i samarbete med kommuner i Sverige och ABAT AB i Örebro tagit fram en ventilationsanordning med pollenfilter klass F7 anpassad för dricksvattenreservoarer och andra utrymmen som kräver hög säkerhet.


Ventilationsanordningen kan monteras på befintliga rör och eftersom tillverkningen sker lokalt hos ABAT kan vi med lätthet anpassa varje ventilation efter önskemål vad gäller längd på rör och dimension.
Efter utförd installation minskar normalt behovet av rengöring då partiklar inte längre kan ta sig in i reservoaren vilket innebär mindre ytfilm och på sikt mindre rengöringsbehov av hela reservoaren.


Våra båda modeller av ventilationer säljs i hela Norden i samarbete med företaget Uniwater, som är en koncern av olika specialistföretag. Besök vårt galleri för fler bilder på olika modeller av ventilationer och montage.