Produkter

Säkerhetsluckor för dricksvattenreservoarer


H2O Teknik har i samarbete med ABAT tagit fram två olika modeller av säkerhetsluckor anpassade för dricksvattenreservoarer och andra utrymmen som kräver hög säkerhet. Luckorna är olika utformade beroende på var de ska placeras (skyddat/oskyddat läge) och är testade för skyddsklass 3 (RC4) samt innehåller komponenter som är livsmedelsgodkända.

Ventilationsanordning för dricksvattenreservoarer


H2O Teknik har i samarbete med kommuner i Sverige och ABAT i Örebro tagit fram en ventilationsanordning med pollenfilter klass F7 anpassad för dricksvattenreservoarer och andra utrymmen som kräver hög säkerhet.


Ventilationsanordningen kan monteras på befintliga rör och eftersom tillverkningen sker lokalt hos ABAT kan vi med lätthet anpassa varje ventilation efter önskemål vad gäller längd på rör och dimension.
Efter utförd installation minskar normalt behovet av rengöring då partiklar inte längre kan ta sig in i reservoaren vilket innebär mindre ytfilm och på sikt mindre rengöringsbehov av hela reservoaren.